bdswiss erfahrungen

znakKamaniktransKategorija zaštite: značajni krajobraz

Godina proglašenja: 2002. godine

Dokument o proglašenju zaštite: „Službene novine“ br. 23/02"

Površina: 74,44 ha

Položaj: na područuju grada Vrbovskog

Nadmorska visina: 370 - 600 m

Dužina vodenog toka: 3,2 km