bdswiss erfahrungen

natura-2000

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović, Sonja Šišić, ravnateljica Javne ustanove “Priroda” i gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić

 

U Kamačniku je 11. srpnja 2014. godine svečano podignuta zastava Natura 2000 koja simbolizira iznimnu vrijednost prirodnog bogatstva i bioraznolikosti tog zaštićenog područja. To vrijedno priznanje Kamačniku koji je kao značajni krajobraz postao i dio europske ekološke mreže Natura 2000, podizanjem zastave odao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović u nazočnosti Sonje Šišić, ravnateljice Javne ustanove “Priroda” i gradonačelnika Vrbovskog Dražena MufićaTo što se Kamačnik sada nalazi unutar ekološke mreže Natura 2000 daje mu dodatni potencijal za razvoj i to održivi razvoj koji se temelji na suživotu čovjeka i prirode.

            Inače europskom ekološkom mrežom Natura 2000 u koju je ušao i Kamačnik obuhvaćeno je 36% kopnenog područja Hrvatske, te 75% kopnenog područja Primorsko-goranske županije što ju čini jednim od biološki najvrjednijih područja Hrvatske. Zastava Natura 2000 koja se sada vijori nad Kamačnikom znak je priznanja njegove prirodne vrijednosti. Taj značajni krajobraz ispunjen je raznovrsnim prirodnim ljepotama, brzacima i slapićima, čistom vodom, šumama, bogatom florom i faunom a i stanište je brojnih ugroženih i rijetkih vrsta poput tise, širokolisne veprine, lovorastog likovca, endemskog podzemnog račića, pjegavog daždevnjaka i velikih zvijeri.